ponedjeljak, 26. rujna 2011.

Barika i prijatelji...Rano proljeće...

Slavonija
-Osijek/...

U vrlo veselom društvu Barika
nastavlja sagu
upoznavanja
diljem domovine .


Light motiv-LOVE.
Mileni i Aja traže izgubljene ribice ....